Projekt

Pionowa pompa turbinowa dla projektu lotniska w Hongkang
Samozasysająca pompa wodna silnika do ochrony przeciwpowodziowej i drenażu
Pompa zanurzeniowa o przepływie mieszanym do odprowadzania wody
Osiowa pompa zatapialna do ochrony przeciwpowodziowej i odwadniania miasta
Sucha pompa samozasysająca do pola naftowego Aksu
Pompa odśrodkowa Multisatge do instalacji wodociągowej
Pompa zatapialna do ścieków dla projektu pontonu kopalni
Pionowa pompa turbinowa Iran Irragation
Pionowa pompa turbinowa dla projektu transferu wody w Kambodży